Metsäkoneenkuljettaja


Kunnon kirves oli metsätyömiehen tärkein kumppani

Metsäalan säätiön esittelyfilmi on luultavasti 40-luvulta. Silloin metsätyömiehen tärkeimmät työvälineet olivat saha ja kirves. Moottorisaha yleistyi jo 1950-luvulla.

Metsäalan ammattilaiset ovat kilpailleet ammattitaidossa jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tukkilaiskisoista on edetty hakkuumestaruuskilpailujen kautta moottorisahauskilpailuihin. Nykyään Taitajassa kisataan metsäkoneen käytössä.

Maisemakonttorina metsä

 Nykypäivän ammattilaisen tärkeä työväline on metsäkone. Videolla Aleksi Penttinen kertoo ammatistaan.

Tulevaisuudessa tarve mennä metsään vähentyy

Metsäalan tulevaisuudessa korostuvat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Tulevaisuuden metsäammattilaisen on pysyttävä mukana automatisaation, robotiikan ja digitalisaation kehityksessä. Monialainen taitaja yhdistelee toimialojen rajapinnoilla erilaista osaamista, sekä omaansa että muiden.
Keskeistä on ympäristöosaaminen ja raaka-aineiden monipuolinen tuntemus. Metsätalouden tehtävät perustuvat asiakaslähtöisen toimintatavan ymmärtämiseen. Myös ohjaus- ja neuvontataidot korostuvat.

Tulevaisuudessa on vähemmän tarvetta mennä fyysisesti metsään. Tilakohtaisen metsävaratiedon tuottaminen digitaalisin menetelmin on osa metsäosaamista. Paikkatietoteknologiaan liittyvä osaaminen tulee yhä tärkeämmäksi.

Teollisuudessa tuotannonohjaus- ja muiden tietojärjestelmien hallinta ja hyödyntäminen ovat keskeinen osa ammattitaitoa. Digiosaamiseen liittyy myös logistiikkaosaaminen eli raaka-aine- ja tavaravirtojen hallinta. Tulevaisuudessa tarvitaan suurten kokonaisuuksien asiantuntijoita, jotka hallitsevat erityisasiantuntijuuden rinnalla myös digitaaliset työkalut ja niiden mahdollisuudet.

Metsien ekologian tuntemus ja metsän monimuotoisuuden merkityksen ymmärtäminen ovat tärkeitä tulevaisuuden osaamistarpeita. Puun arvostus ympäristöystävällisenä raaka-aineena jatkuu tulevaisuudessakin.

Lähteet

Hämeen ammatti-instituutti

Opetushallituksen tiedote 9.6.2017

Skills Finlandin historiikki

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle