Barnskötare

Förr: Lek, lärdom och arbetsfostran

I slutet av 1800-talet grundades Nordens första folkbarnträdgårdar i Helsingfors, och samtidigt inleddes även barnskötarutbildningen. Innan 1900-talsskiftet öppnades också nya barnträdgårdar i Åbo, Björneborg, Vasa, Kuopio, Kotka och Viborg. År 1920 fanns det redan cirka 80 barnträdgårdar i Finland med totalt cirka 6 000 barn.

Från första början har barnträdgårdarnas verksamhet varit systematisk. Förutom olika lekar och utflykter ordnades dessutom lärostunder och arbetsfostran för barnen. Barn styrdes till olika slags vardagssysslor, till exempel pyssel och handarbete. Barnträdgårdarna kunde även ha en trädgård som barnen hjälpte till att sköta.

Matdags för barnen på en barnträdgård i Rödbergen 1917. © Helsingfors stadsmuseum
En motionsstund på gården till Ensiapu Yhdistys barnträdgård i Peltola, 1914. © Villmanstrands museer
Dockkläder tvättas i Hermanstads finskspråkiga folkbarnträdgård 1906. © Helsingfors stadsmuseum
Barnen planterar potatis och sköter om sina odlingar i Hermanstads barnträdgård, 1930. © Museiverket
Skötare på Barnets Borgs balkong, 1921. © Helsingfors stadsmuseum

På 1920-talet började man utbilda barnskötare på sex månader långa kurser i Barnets Borg som drevs av Mannerheims barnskyddsförbund. Eleverna var arbetar- och landsbygdsdöttrar, och kursen hade inga formella behörighetskrav, utan en rekommendation om lämplighet för uppgiften räckte. Svenskspråkiga barnskötare utbildades av Barnavårdsföreningen.

Då började de nyutexaminerade barnskötarna arbeta på dagvårdsinstitutioner och sjukhus samt i privatfamiljers tjänst. På den tiden hade flickor inte möjlighet till yrkesutbildning, så utbildningen som erbjöds av Barnets Borg var modern.

På 1930-talet utvidgades dagvårdsverksamheten i och med barnskyddslagen. Från och med 1936 var kommunerna skyldiga att upprätthålla institutioner som kompletterade uppfostran i hemmet eller att understöda sådana privata institutioner. På 1950-talet började man även grunda barnträdgårdar för barn med specialbehov. Före 1960 fanns det redan över 400 dagvårdsinstitutioner i Finland.

Nu: Berättelser och växelverkan

Taru Hedenstam, som tog en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och blev närvårdare, arbetar som barnskötare på Villa Villekulla daghem i Borgå. På videon berättar hon hur det är att jobba med barn.

I framtiden: Smartteknologi och friluftsliv

I framtiden kommer daghemmen att bli allt mer digitala. Smartteknologin kommer att utgöra en naturlig del av lärmiljön, och barnen kommer att lära sig mycket själva med hjälp av digitala verktyg. Man lär barn att utnyttja teknologi som ett hjälpmedel, inte endast för underhållning.

Smartteknologin kan också vara ett hjälpmedel i personalens arbete, till exempel i kommunikationen med föräldrarna. Syftet med olika digitala verktyg är att spara personalens tid så att de har mer tid över för barnen.
Som motvikt mot teknologin bör man i framtiden satsa allt mer på friluftsliv och idrott. Förutom utomhusaktiviteter drar man även nytta av närmiljön på andra sätt. Många av framtidens daghem kommer att byggas som en del av ett större campus, till exempel bredvid en skola och ett bibliotek, vilket gör det möjligt att samarbeta med närområdets aktörer.

Barnskötarnas arbetsbeskrivning kommer inte att förändras radikalt i framtiden. Den största förändringen är den mer omfattande användningen av teknologi, som också kan påverka utbildningen inom branschen. Daghemmets grundläggande verksamhet har ändå varit ungefär den samma under de senaste hundra åren, så det kommer knappast att ske några större förändringar i framtiden heller.

 

Källor

Veli Nurmi: Maamme koulutusjärjestelmä, Porvoo-Helsinki: WSOY, 1983.
Aura Korppi-Tommola: Terveyssisarten koulutus alkaa, www.ylppo.fi, 2017
Lastentarhamuseo, www.lastentarhamuseo.fi, 2017
finna.fi
Maija Aalto: ”Helsinki kehittää miljoonilla euroilla tarhaikäisten teknologiataitoja – päiväkoteihin yritetään rakentaa myös oma ”Wilma”-järjestelmä”, Helsingin Sanomat, 3.2.2017
Laura Savolainen: ”Visionäärit pohtivat: Minkälainen on tulevaisuuden päiväkoti?”, Yle Uutiset, 24.9.2015

 

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle