Elektriker

Elmontör förr i tiden

Först kom elljuset. Man försökte producera det i VR:s maskinverkstad i Helsingfors 1877. År 1882 hade man kommit så långt att man kunde ta i bruk en permanent elektrisk belysning i Finlaysons fabriks väverisal i Tammerfors. Så uppkom ett nytt yrke: elmontör. Då användes elektricitet i huvudsak för att belysa fabriker, så till att börja med arbetade montörerna endast i fabriker. Senare spred sig användningen av elektricitet från fabrikerna till de omgivande orterna och städerna, dit också elmontörernas arbete flyttades.

Finlayson anställde Finlands första elektriker, bakom till vänster står Edisons dynamo. Bild: Eino Savia, 1912. © Museicentralen Vapriikki
Viborgs maskinverkstad på 1920-talet. Statens järnvägars elektriker i sitt arbete på Viborgs station. © Arbetararkivet
Montering av elledningar i Helsingfors på 1930-talet. Bild: Sakari Pälsi. © Helsingfors stadsmuseum

I början av 1900-talet producerades elektriciteten i lokala elverk som kunde vara mycket små, till exempel bostads- eller företagsspecifika. Då fanns det redan hundratals elverk runt om i Finland. Under det finska inbördeskriget avtog utvecklingen, men efter kriget 1925 var redan 40 % av de finländska hushållen kopplade till elnätet.

Växlande arbetsplatser och problemlösning

Werner Sillanpää är en elektriker som aldrig fått en elektrisk stöt. I sitt arbete hos Sauvon Sähkö möter han många olika slags arbetsplatser, och i bland kräver arbetet också problemlösningsfärdigheter. I Werners bransch ska man avlägga en grundexamen inom el- och automationsteknik.

Titta på videon för att se vad mera Werner berättar om sitt arbete.

Framtidens elektriker

Elbranschen förändras hela tiden. När teknologin går framåt måste också elektrikern göra det; man måste behärska den senaste monteringstekniken och apparaterna.

I framtiden kommer smartteknologin bland annat att möjliggöra smarta hem där alla apparater är i växelverkan med varandra och ett smart system hela tiden förutser invånarnas behov. Då måste elektrikern kunna integrera och finjustera olika system sinsemellan för att det smarta hemmet ska fungera som en helhet.

Fastän baskunskaperna ligger som grund för kompetensen måste de som arbetar inom elbranschen hela tiden utveckla sig själva och lära sig nytt då teknologin tar stora kliv framåt.

Källor

Reijo Perälä: Kun sähkö tuli Suomeen, Yle Levande arkiv, 25.9.2012
Samsy ry
Milla Kallonen: Sähkönkulutus kotitalouksissa. TKK, 2006
Sähköala.fi
David Evans: What the electrician of the future could look like, Hager, 30.6.2016

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle