Jordbruksidkare

Förr: 100 år sedan var jordbruk Finlands största industri

100 år sedan var Finlands industri nästan helt baserad på jordbruk. 84% av finländare bodde på landsbygden och till och med 70% av befolkningen fick sitt uppehälle via jordbruk. År 1917 gick det att studera jordbruk, djurskötsel och mejerikunskaper i s.k. jordbruksskolor. Det fanns även husmorsskolor där det lärdes ut bland annat jordbrukskunskaper.

Förr flätades många branscher ihop med jordbruket, bland annat byggbranschen och olika delar av livsmedelsbranschen var delar av jordbruksindustrin. Man byggde husen själv, spottade sig egna smör och slaktade de egna djuren.

Ketolas pojke harvar i Alahärmä. 1930. Bild: Samuli Paluharju. ©Museovirasto – Musketti
Hö på balspjut på Observatoriebacken i Helsingfors 1979. Bild Ivan Timiarisew. ©Helsingin kaupunginmuseo
Jorbruksidkaren Jaakko Kesseli sår i Kurkijoki på 1930-talet. Bild: Pekka Kyytinen. ©Museovirasto – Musketti
Ahlmans skolas ladugård på Seppälä gård år 1921. Bild: Matti Luhtala. ©Museokeskus Vapriikki
Marjala gårdsägare Jalmari Stegerman styr sin traktor i Mäntsälä år 1925. Bild: Otto Kilpeläinen. ©Mäntsälän museotoimi

Det skedde stora förändringar inom jordbruksindustrin vid århundradets skifte, till följd av att traktorn uppfanns. Många skydde till en början det högljudda fordonet, men dess effektivitet på åkrarna ökade snabbt traktorns popularitet bland bönderna. År 1939 hade enbart Finlands stat över 400 traktorer i användning i vägarbetsuppgifter.

Nu: Det bästa med att vara jordbruksidkare är friheten

På videon berättar jordbruksidkaren Tatu Tolppanen om vad som ingår i hands vardag.

En jorbruksidkare har avlagt en grundexamen inom lantbruksbranschen.

Framtiden: Jordbruksindustrin förändras åt två olika håll

I framtiden är jordbruken allt större, och det finns färre av dem. Mängden producerade livsmedel hålls dock konstant; på jordbruksbranschen utnyttjar man allt mer högteknologi och nya innovationer.

Alla jordbruk fokuserar dock inte enbart på att producera råvaror.

Konsumentvanorna förändras konstant, och i framtiden är organiska och biologiska råvaror något som intresserar konsumenter allt mer. Produktion av organiska råvaror består och samtidigt ökar bland annat behovet av organiska örter och biogödsel. Inom jordbruksbranschen kommer det alltså att krävas mångsidigt kunnande inom både miljö- och näringsbranschen. Traditionellt jordbruk möjliggör många olika sorters innovationer. Vid sidan om odling kan en gård fokusera på att erbjuda välmåendetjänster, fiske- eller upplevelseresor till landsbygden.

Källor

 ”Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan - 90 vuotta elinkeinorakenteen muutosta”, Statistikcentralen
”Suomi oli 1917 lukutaitoisten luterilaisten vaurastuva maatalousmaa, jonka väestöstä puolet oli alle 25-vuotiaita”, Itsenaisyys100.fi
”Ensimmäiset traktorit olivat nimeltään moottorivetäjiä”, Yle.fi
”Ammattialojen tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa”, Millealalle.fi
Maaseudun monipuolinen yrittäjyys, MTK

 

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle