Målare

12 timmars arbetsdagar och bojkott av giftig målfärg

I målaryrket har mycket förändrats under årens lopp. Dagens målare köper sina arbetsredskap i butiken, men förr i tiden var det inte lika lätt att hitta målfärg och penslar på butikshyllorna. Målarna tillverkade mycket själva, vilket till exempel innebar att material skulle samlas i naturen.

I slutet av 1800-talet var målarens arbetsdag 12,5 timmar lång. Arbetet var fysiskt och farligt och lönen låg. Vid sekelskiftet var arbetarna så förargade att de började organisera sig och kräva bättre arbetsförhållanden – så också målarna. Deras arbetsdag förkortades till 8 timmar och lönerna steg. Förbättringarna kom inte av sig själva, utan arbetarna var tvungna att strejka för att få sin vilja fram.

På 1970-talet började målarna fundera på hur säkra målfärgerna var. De startade en bojkott mot giftiga målfärger, det vill säga vägrade måla med ämnen som de visste var hälsofarliga. Småningom böjde sig arbetsgivare, målfärgstillverkare och handelsmän för målarnas krav och övergick till mindre hälsofarliga produkter.

En målare lägger sista handen vid en trappa. Bild från Elanto-tidningen. Bild: Pertti Viljanen 1957, Helsingfors stadsmuseum.
En målare uppe på en ställning målar en vägg. Bild ur Elanto-tidningens samling. Bild: Kaarlo Jokinen 1957, Helsingfors stadsmuseum.

En modern målare

Henna Otronen är företagare inom ytbehandlingsbranschen. Hon har tävlat i internationella yrkesskicklighetstävlingar och i Mästare. I EuroSkills Lille 2014 lyckades hon vinna brons. Henna berättar i videon om hur en målares arbetsdag ser ut.

Lagparagrafer och nanoteknologi

Yrkeslektorn Kirsti Salo är välbekant med förändringarna i ytbehandlingsbranschen. Vilka färdigheter behöver målarna i framtiden?

Vår bild av målaryrket är att målaren målar ett hus i lugn takt, helst en fin sommardag, medan hen småpratar med förbipasserande.

– Tack vare att de moderna materialen torkar snabbt har arbetets natur förändrats. Det går mycket snabbare än tidigare att få ytor färdiga. Tidigare behövdes flera målare, men nu görs jobbet av en eller två personer, beskriver Kirsti Salo.

Hon är lärare och YH-ingenjör och undervisar i målaryrkets teori och praktik vid Turun Ammattiopistosäätiö i Åbo.

Den mest radikala förändringen under Salos karriär gäller arbetarskyddet. På 2010-talet har varje målare personlig skyddsutrustning och känner till lagar, förordningar och bestämmelser om till exempel maskiner, apparater och arbete på ställningar.

Dagens målfärger är vattenförtunnade och därför säkrare att använda. Vid nybyggen är ytorna lättare att behandla och arbetet har blivit säkrare.

Målaren målade ett hus – men inte bara med pensel

Dagens målare klarar sig inte med bara penslar. Stora ytor på nya byggnader målas med spruta, vilket också det gör arbetet snabbare. För fasader används moderna liftar.

– Man måste kunna använda olika slags maskiner, sammanfattar Kirsti Salo.

Förändringar har skett och kommer att ske i fråga om såväl material och utrustning som tekniker.

– I och med den teknologiska utvecklingen kommer målaryrket att utvecklas med nya behandlingstekniker och nya behandlingsmaterial. Framtiden för med sig nya dimensioner för ytor, material, behandlingsmetoder, torktider och mycket annat, det är jag helt säker på.

Salo tror till exempel att man i framtiden kommer att utnyttja nanoteknologi.

– Det kan innebära att materialen som ska behandlas redan i sig själva kan förändras, till exempel byta färg.Eller att de har sådana egenskaper att behovet av behandling är mindre.

– Knappas ändå under min tid … Det blir intressant att se vart utvecklingen bär!

Företagarkompetens och livslångt lärande

Som lärare arbetar Kirsti Salo med framtidens yrkespersoner, de som snart ska ta steget in i arbetslivet. Hon försöker ge dem uppgifter som liknar det riktiga arbetet. Det är viktigt att de studerande får arbetsrutin, får pröva på olika metoder och lär sig bemöta kunder.

– Företagarkompetens kommer säkert att vara en bra färdighet, oavsett om målaren arbetar som anställd eller som privatföretagare, säger Salo om framtidsutsikterna.

Hon anser att den företagare som behärskar nya material, redskap och metoder ligger steget före.

– Jag tror att den som är aktiv hittar jobb. Arbetsbilden kommer säkert att förändras och jag tror att de som är fördomsfria klarar sig.

Källor

Helsingin maalarit
Heikki K. Lähde: Käsityöammatteja maaseutuelämässä: Käsityötaitoja omavaraistalouden aikaan

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle