Pappersprocesskötare

Till pappersarbetare genom inlärning i arbetet

För hundra år sedan gick vägen till pappersarbetare genom inlärning i arbetet. De största bolagen hade ändå sina egna yrkesskolor, varav den första, Kymmene Aktiebolags yrkesskola, inledde sin verksamhet redan 1914 i Kuusankoski. Nya anställda togs in varje gång det behövdes mer arbetskraft, och de mer erfarna arbetarna hjälpte nykomlingarna att komma igång. Man kunde avancera i arbetet på basis av erfarenhet och ökad kompetens i olika uppgifter.Efter flera års arbete kunde presspojkar befordras till maskinskötare.

I början var de flesta arbetena inom pappersbranschen mycket tunga och krävde stora fysiska krafter. Till exempel tusen kilos rullar flyttades från plats till plats för hand. Arbetet var riskfyllt och det fanns inte ännu något arbetarskydd. Fabrikernas maskiner och brännheta pannor var farliga och orsakade brännskador och stympade lemmar.

Det var först efter krigen som tekniken utvecklades och arbetet blev lättare. En slags lättnad i pappersarbetarnas arbete uppnåddes 1917 när arbetstidslagen tryggade åtta timmars arbetsdagar för alla. Samma år inleddes också skiftarbetet i tre skift.

Simpele pappersfabrik, produktionssidan. Koistinen Viljo, fotograf 1930–1959. Villmanstrands museer
Joutsenos fabrik, massafabrik, pappersmaskin. Koistinen Viljo, fotograf 1930–1959. Villmanstrands museer
Simpele pappersfabrik, sorteringssalen. Koistinen Viljo, fotograf 1930–1959. Villmanstrands museer
Simpele pappersfabrik, rullpackeriet. Koistinen Viljo, fotograf 1930–1959. Villmanstrands museer

Processkötarens varierande arbetsuppgifter

Janiina Ollila arbetar på Metsä Boards Takos kartongfabrik i Tammerfors. Hennes arbetsplats varierar nästan från dag till dag. Ibland kör hon truck, ibland skär hon rullar, och ibland jobbar hon i labben.
Processkötare har en grundexamen inom processindustrin.

Bioekonomins framtid

Användningen av papper har minskat under de senaste åren, och till exempel tidningarnas upplagor har minskat i och med digitaliseringen. Bioekonomin medför dock nya möjligheter för trä- och pappersindustrin. Träråvaran förädlas till exempel till förnybar diesel, smartförpackningar eller kläder och textiler.

Källor

Finna.fi
Arbetarmuseet Werstas utställning Pappersarbetarna

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle