Pianostämmare

För 100 år sedan var en pianostämmare en yrkesman på resande fot

En pianostämmares arbetsbeskrivning har knappt förändrats under de senaste hundra åren. I praktiken är det ingen skillnad på stämmandet eller underhållsarbetet, eftersom pianots basfunktioner är mycket likadana. De största förändringarna, till exempel hybridpianot och luftfuktare, utgör endast tillägg till det traditionella pianots konstruktion.

I början av 1900-talet verkade redan Hellas pianofabrik och några mindre aktörer i Finland. Dessutom importerade till exempel Fazer och Westerlund instrument från upprättstående pianon till konsertflyglar. Hundraåriga pianon och flyglar är fortfarande i användning, fastän de under årens lopp behövt många olika slags renovering för att förbli i spelskick.

Pianots konstruktion har bevarats nästan helt likadan under de senaste hundra åren. Bild från 1930-talet. © S:t Michels stads museer
Pianon stäms på Hellas-Piano Oy:s fabrik i Rajamäki. © Nurmijärven Sanomat, 1968, Nurmijärvi museum
Färdiga pianon i Hellas-Piano Oy:s fabriks lagerutrymmen. © Nurmijärven Sanomat, 1968, Nurmijärvi museum

På basis av gamla tidningar fanns det för hundra år sedan en professionell pianostämmare åtminstone i Helsingfors. Den första skolan grundades först på 1980-talet, men innan det utbildades pianostämmare genom gesällverksamhet eller på pianofabriker. Det var inte lätt att utveckla yrkeskompetensen, och stämmarna var ofta tvungna att lägga ner möda på att hitta lösningar på problem som uppstod. På grund av konkurrenssituationen var kollegor på den tiden inte nödvändigtvis särskilt ivriga att dela med sig av sin kunskap. Stämmarna var också tvungna att till stor del tillverka sina egna verktyg eller be den lokala bysmeden om hjälp. Idag är det lätt att skaffa verktyg och utbildningen är högklassig.

I mindre städer lärde sig kantorn eller byns musiker ofta att stämma och underhöll de lokala instrumenten. Det fanns relativt få professionella stämmare och de reste långa avstånd i sitt arbete. I lokaltidningen kunde det finnas en annons om att stämmaren var på orten under vissa dagar och tog emot beställningar. Idag har teknologin underlättat arbetet: det är allt lättare att utvidga sitt revir och ta emot beställningar med hjälp av telefoner, navigatorer och bilar.

Ingenjör, konstnär och gårdskarl i samma paket

Pianostämmare stämmer, underhåller och reparerar pianon och flyglar. Deras kunder är till exempel privatpersoner, musikinstitut, samfund och församlingar. Arbetsmiljön varierar alltså från hem till konsertsalar. En person som utbildat sig till pianostämmare har en grundexamen i musik.

Miska Männikkö arbetar som pianostämmare på Steinway Piano Gallery i Helsingfors. Videon visar allt som ingår i en pianostämmares arbete.

Pianon kommer också att stämmas i framtiden

Antalet pianofabriker i världen har minskat betydligt. Pianot är fortfarande ett populärt instrument, men marknaden har förändrats av elpianots ökande popularitet.

Finland är ändå ett pianoland. Här finns flest pianon i världen i förhållande till folkmängden. Det finns alltså gott om gamla instrument, och det säljs fortfarande nya. Hybridpianon som kombinerar ett akustiskt piano och ett elpiano lär fortsättningsvis vara ett fungerande sätt att få tillgång till både ett traditionellt piano och en elektronisk del som kan kopplas till datorn.

Det är svårt att tro att det skulle ordnas pianokonserter med elpianon, i synnerhet inom klassisk musik, så det akustiska pianot kommer att behålla sin plats. Pianostämmare behövs alltså även i framtiden.

Källor

Kari Perälä, Suomen Pianonvirittäjät ry
Ammattinetti.fi
Finna.fi

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle