Rörmokare

De bästa rören håller hundratals år

God hygien är en livsviktig del av hälsan, och ett grundläggande behov för samhällets uppbyggnad. Förmågan att flytta vatten har varit en förutsättning för civilisationens utveckling. Ett stort steg framåt togs genom uppfinnandet av röret och dess tagning i användning. Före detta användes främst diken för att flytta vatten. Rören möjliggjorde att renare vatten kom till befolkningen och att mera komplicerade konstruktioner kunde byggas. Samtidigt kan man säga att de första rörmokarna började utöva sitt yrke.

Rören berättar också på sitt egna sätt om olika städers historia. Till exempel är de mest problematiska rören i Helsingfors rörnätverk inte de äldsta, 1800-talets rör, utan de på 1950–1970 talen byggda rörnätverken. Detta berättar om nöden som rådde efter krigen. Likadana problem finns också i andra gamla städer, och det är mycket dyrt att reparera problemen. Det lönar sig alltså inte att spara när det gäller byggandet eller uppehållet av rörnätverk.

Rörarbeten på Glogatan i Helsingfors, ca. 1927-1930. Museovirasto – Musketti.

 Öga för snygghet och duktiga händer

Nestori Räisänen berättar i videon om en rörmokares jobb och vilka olika sorters arbetsuppgifter som hör till yrket.

En rörmokare har studerat en grundexamen inom husteknik

Rörmokarens roll utvidgas i framtiden

Teknikens utveckling syns även i rörmokarens vardag. Arbetsuppgifterna ökar och det krävs allt mera kunnande av yrkesutövarna. Energisparande åtgärder har stigit till en stor fråga, och effektivt flyttande av vatten från en plats till en annan samt minimering av slöseri är viktiga delar av processen. Nya uppfinningar kommer kontinuerligt in på marknaden. En modern rörmokare hanterar både moderna samt gamla rörnätverk.

Rent vatten kan i framtiden bli en värdefull resurs i världen. Även om detta inte i när framtiden berör Finland, kan finska yrkeskunniga vara med och utveckla nya lösningar samt exportera sitt kunnande utomlands. Yrkeskunniga rörmokare kommer alltså att behövas även i framtiden, så att vi alla kan njuta av rent och uppfriskande vatten!

Källor

Yle: Helsingin putket pula-ajalta
Hagner, B., 2017. LVI-alan historiakooste
Justin, D., 1994. Plumbing Technology.
Deer, A., 2010. The Future of...Plumbing Products.
Gorgon, C.D., 2009. Plumbing skills development for a healthy future.

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle