Skogsmaskinförare

En bra yxa var skogsarbetarens bästa vän

Skogsstiftelsens presentationsfilm är troligtvis från 1940-talet. På den tiden var såg och yxa skogsarbetarens viktigaste verktyg. Motorsågen blev allmän redan på 1950-talet. Yrkesfolk inom skogsbranschen har tävlat i yrkesskicklighet sedan början av 1900-talet. Flottartävlingar blev skogshuggarmästerskap och senare motorsågstävlingar. Nuförtiden tävlar man i användning av skogsmaskin vid Mästare-tävlingen.

Skogen som kontorslandskap

Skogsmaskinen är ett viktigt verktyg för dagens skogsarbetare. Aleksi Penttinen berättar om sitt yrke.

I framtiden minskar behovet att gå ut i skogen

I skogsbranschens framtid betonas ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Framtidens skogsarbetare måste hänga med i utvecklingen av automatisering, robotik och digitalisering. En sakkunnig inom flera branscher kombinerar olika typer av kompetens inom branscherna, både sin egen och andras.

Miljökunnande och mångsidig kännedom om råmaterial är viktigt. Uppgifterna inom skogsbruket grundar sig på kunskap om kundorienterad verksamhet. Handlednings- och rådgivningsfärdigheter betonas också.

I framtiden minskar behovet att gå ut i skogen. Till skogskompetensen hör att producera gårdsspecifika data om skogstillgångarna med digitala metoder. Det blir allt viktigare med kunskaper i geoinformationsteknik.

En central del av yrkesskickligheten i industrin består av att kunna hantera och använda produktionsstyrningssystem och andra informationssystem. Till den digitala kompetensen hänför sig också logistikkompetens, det vill säga styrning av råmaterial- och varuströmmar. I framtiden behövs experter på de stora helheterna, som har både specialexpertis och kunskap om digitala verktyg och deras möjligheter.

Kunskap om skogarnas ekologi och betydelsen av skogarnas mångfald är viktiga kompetensbehov i framtiden. Virkets anseende som ett miljövänligt råmaterial fortsätter också framöver.

Källor

Hämeen ammatti-instituutti
Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev 9.6.2017
Skills Finlands historik

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle