Svetsare

Starkt kunnande inom svetsning i Finland

Sammanfogning av olika metaller har varit en livsviktig kunskap för mänskligheten i tusentals år. Till exempel har olika delar av svärd svetsats ihop genom smältsvetsning. Under medeltiden utvecklade smeder flera nya metoder för att foga samman metaller, upphettade metallmassor slogs samman upprepade gånger, tills massorna fogades ihop. Under renässansen skrev italienaren Vannoccio Biringuccio världens första bok om metallbranschen, ”De la pirotechnia”, i boken beskrevs även olika metoder för sammanfogning av metaller.

Modern svetsning föddes under 1800-talet, den franska vetenskapsmannen Auguste de Meritens uppfann och fick ett patent på bågsvetsning. Uppfinnarna Nikolai Bernados och Stanislaw Olszewski byggde på de Meritens forskning och utvecklade en teknik som kallas ”carbon arc welding”, där en ljusbåge skapas mellan två elektroder och genom detta smälter metallen och sammanfogas.

I Finland har ett starkt kunnande inom svetsning existerat länge, bolag som Kemppi, ESAB och AGA har agerat i Finland sedan 1900-talet, och varit viktiga aktörer inom utbildningen av finskt kunnande samt fört finska uppfinningar och finskt kunnande utomlands.

En svetsare gör sitt jobb. 1950-talet. Helsingfors stadsmuseum.

Endast fysikens lagar begränsar svetsaren

Svetsaren Ville-Pekka Virtanen berättar i videon om sitt yrke.

En svetsare har avlagt en grundexamen inom maskin- och produktionsteknik.

Svetsarens framtid är ljus

Utvecklingen inom svetsning följer både industrins och den enskilda svetsarens behov. Olika svetsrobotar kan komma till svetsarens hjälp, detta betyder att svetsaren måste inneha viss IT-kunskap. Juho Nissinen, som deltog i Yrkes-VM i Abu Dhabi 2017 är dock av den åsikten, att manuellt svetsande har en plats i framtiden. Även om arbetets vardag kommer att ändras i framtiden, försvinner inte behovet på svetsare. Svetsarna har med andra ord en ljus framtid framför sig.

Källor

Millerwelds.com
Procedure handbook of arc welding. (1994)
American Welding Society
Weldingvalue.com

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle