Tandlaborant

Konfirmationsbild med falska tänder

Under 1800-talet var karies en verklig landsplåga i Finland. När levnadsstandarderna steg blev rätter med socker en allt mer vanlig syn på matborden. Ännu under 1900-talet ansågs tandborsten vara en lyxprodukt och att borsta tänderna ansågs onödigt. På 1950- och 1960-talen var det möjligt att hela familjen borstade tänderna en enda gång i veckan, och med samma borste, vilket garanterade att alla i familjen fick karies.

Eftersom tänderna inte sköttes hemma och alla inte hade tillgång till tandläkare, var det vanligt att tänderna drogs ut. Under 1800-talet var det möjligt att alla tänder drogs ut på en gång och ersattes av en protes.

Proteserna skaffades oftast föra konfirmationsbilden, eller i senaste fall före bröllopet, det var inte enbart åldringar som hade proteser utan även ungdomar kunde ha falska tänder i munnen.

Noggrant petande och metallarbete

Proteserna görs av yrkeskunniga tandlaboranter. De jobbar inte med kunder utan med falska tänder. Tandlaboranterna är verkliga handarbetare, till exempel Oona Mölsä.

Nya tänder med stamcellsteknik

I framtiden är det möjligt att falska tänder inte längre behövs, ifall nya tänder går skapa genom stamcellsteknik. Kanske vi någon dag får en tredje uppsättning tänder, efter mjölktänderna och de så kallade permanenta tänderna.

Tillsvidare ser det dock ut som att tandlaboranterna inte saknar arbete.

Tandlaboranterna har en lovande arbetsmarknad att se fram emot, eftersom allt fler söker sig till tandvården. Välfärd intresserar finländare allt mer, och den ökade levnadsstandarden gör tandvård allt mer lockande.

Populationen åldras, och detta påverkar mängden arbetsplatser på två sätt: åldringar behöver mera vård, och det behövs nya yrkeskunniga för att ersätta de tandlaboranter som går i pension. Utöver den traditionella tandvården är kunderna allt mer intresserade av estetisk tandvård, vilket också ökar mängden tandlaboranter som behövs.

Det är också möjligt att tandvården allt oftare läggs till i företagshälsovården, vilket leder till flera tandläkarvisiter.

Källor

ammattinetti.fi
mol.fi
yle.fi/akuutti
Suomen Kuvalehti

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle