Trädgårdsmästare

Paradis på jorden från antiken till nutid

Ordet paradis är ursprungligen persiska och betyder park. Dessa jordliga paradis har byggts upp av trädgårdsmästare ända sedan antiken. De legendariska Babylons hängande trädgårdar, ett av världens sju under, var enligt grekiska texter upplagda i terrasser och liknade en bergsvy.

I Finland fanns trädgårdar först i kloster och på adliga ägor. Detta började ändras under 1700- och 1800-talet. I Helsingfors var den mest betydelsefulla aktören köpmannen Henrik Borgström, som under sin studietid i England blev intresserad av trädgårdar och botanik. Borgström finansierade flera trädgårdsprojekt i Finland, och bland annat Brunnsparken i Helsingfors har kommit till genom hans initiativ. En annan anmärkningsvärd aktör inom trädgårdsbranschens tidiga stadier var Helsingfors första stadsträdgårdsmästare. Olssons gröna tumme har lämnat sitt spår i flera av huvudstadens grönområden och även i andra delar av Finland. Olsson var med och planerade Gullranda i Nådendal, som nuförtiden används av republikens president som sommarresidens.

Helsingfors stadstärdgårdsmästare Svante Olsson. Fotograf: C. P. Dyrendahl. Museovirasto – Musketti.
Gullranda. Fotograf: Teuvo Kanerva. Museovirasto – Musketti.

En trädgårdsmästare får se resultatet av sitt arbete

Josefiina Lindroth berättar i videon om trädgårdsmästarens arbete och vilka aspekter av yrket hon själv njuter mest av.

Framtidens gröna städer

Gröna städer har erbjudits som en lösning för att bekämpa klimatförändring och även förbättra luftkvalitén. Dessa gröna städer kommer att byggas upp av mängder av olika trädgårdslösningar, vilket kräver enorm yrkesskicklighet av alla deltagande parter. Kina har redan beställt flera byggnadsprojekt av denna natur, och ämnar utnyttja växternas förmåga att rena luften för att underlätta besvären dålig luftkvalité skapar.

Teknologins framskridande skapar även nya verktyg och möjligheter för såväl professionell som hobby trädgårdsmästare. Genom olika virtuella lösningar kan det vara möjligt att i realtid följa med växternas behov och direkt utföra den vård som behövs. Trädgårdsmästaren kan även utnyttja robotar i sitt arbete, eller sköta en del av arbetsuppgifterna från distans. Dessa ”smart garden” lösningar ändrar trädgårdsmästarens arbetsbild markant.

Virtualverklighet och så kallad ”augmented reality” öppnar alldeles nya möjligheter för en kreativ trädgårdsmästare att skapa nya upplevelser. I framtidens trädgårdar är det endast trädgårdsmästarens kreativitet som begränsar möjligheterna.

Promotionsbild av Lizhous "skoggstad". ©Stefano Boeri Architetti.

Källor

 

 

Jaa kaverille

#ammattiosaaja
Etusivulle